Чтобы лучше адаптировать наши услуги и удобства пользования к вашим нуждам, Fortuna Insurance хранит файлы cookie в вашем браузере. Пожалуйста, дайте нам согласие на использование файлов cookie.

FORTUNA YUH s.r.o. IČO: 27166198, DIČ: CZ2716619

Договірні відносини
1.1 Ці загальні умови регулюють взаємні права та обов'язки FORTUNA YUH s.r.o. і його клієнтів (далі & laquo; Клієнт & raquo;) в ставленні до всіх пропозицій, заявками, службам і договорами, укладеними між ними (далі & laquo; Угода & raquo;), якщо сторони не домовляться про інше.

1.2 Під договірними документами для цілей цієї Угоди розуміються виключно акцептовані пропозиції, акцептовані заявки та договору або субдоговорів (далі & laquo; Договірні документи & raquo;), на основі яких полягають договірні відносини між FORTUNA YUH s.r.o. і клієнтом.

2.Предмет виконання
2.1 FORTUNA YUH s.r.o. надасть клієнту служби згідно специфікації в відповідних договірних документах, які можуть комплектуватися як для окремого або подальшого часткового виконання.

2.2 Клієнт зобов'язується за надані служби заплатити вартість за цими умовами, відповідно до договірними документами.

3. Вартість і оплата умов.
3.1 Вартість служб узгоджена в договірних документах. Вартість вказана c ПДВ.

3.2 Оплата фактур проводиться протягом 14 днів з дня її отримання. Фактури відправляються електронною поштою.

4. Захист конфіденційної інформації.
4.1 Контрагенти (договірні сторони) зобов'язуються зберігати конфіденційність по всім фактам, які дізналися в зв'язку зі здійсненням своєї діяльності за цим договором, і які мають характер комерційної таємниці або іншим чином буде розглядатися як конфіденційна.

4.2 Конфіденційною інформація не може або перестає бути: а) інформація, надана стороні за договором, була в той момент публічно відомою, б) інформація, яка стала надбанням гласності, після того як вони були надані договірної стороною, за винятком випадків, коли ця інформація стала надбанням гласності, внаслідок порушення договірною стороною цього договору, з) інформація, яка була договірною стороні спочатку відомої, перед її наданням, і д) інформація, яку сторона договору зобов'язана повідомити уповноваженим на основі загальнообов'язкових юридичних законів.

5. Відповідальність за шкоду
5.1 Компанія FORTUNA YUH s.r.o .. несе відповідальність за шкоду, завдану клієнту в результаті порушення обов'язків, якщо це порушення не було викликано обставинами, що виключають відповідальність за діючими юридичними законами і / або непрофесійною поведінкою клієнта або іншим користувачем. Компанія FORTUNA YUH s.r.o. в цьому випадку зобов'язана заплатити доведений реальний збиток, якщо це пов'язано виключно з її вини, і тільки суму, сплачену клієнтом на основі відповідних договірних документів. Недоотриманий прибуток чи непрямі збитки принципово не відшкодовується.

6. Вирішення спорів
6.1 За умови, якщо сторони не досягли рішення до шістдесяти (60) днів, кожна із сторін має право передати вирішення спору в арбітраж. Всі суперечки, що виникають з діючими умовами і в зв'язку з ними, повинні вирішуватися в арбітражному суді Російської Федерації, відповідно до положень і правил в присутності трьох осіб.

7. Загальні та прикінцеві положення
7.1 У випадку, коли будь-які положення або частина договору, договірних документів і / або цих Угод є недійсними або нездійсненними, то інші частини в повному обсязі мають силу і дію, якщо положення або частина цього договору не досягатиме мети, для якої було укладено відповідний договір.

7.2 Сторони домовляються і погоджуються з тим, що зв'язок буде здійснюватися в письмовій формі по електронній пошті без завіреної підпису.

7.3 Що стосується протистояння між вмістом окремих документів контракту, застосовується зміст обов'язкового пропозиції і має пріоритет над цими умовами Угоди, а обов'язкову пропозицію разом з цими умовами Угоди має переважну силу перед усіма іншими договірними документами.

8. Всі тексти на сайті є авторськими і є інтелектуальною власністю кампанії FORTUNA YUH s.r.o. Будь-яке копіювання або використання текстів на сторонніх ресурсах дозволяється тільки за згодою компанії FORTUNA YUH s.r.o. & nbsp; Будь-які випадки копіювання будуть розглядатися за законодавством Чеської Республіки.